Za jednu od prvih bioelektrana na biomasu pripremili smo cjelokupnu financijsku dokumentaciju projekta te osigurali sredstva iz EU fondova i komercijalnih izvora