Financiranje rasta tvrtke u kategoriji DEVELOPER

(od $ 0,5M – $ 2M)

Financiranje rasta tvrtke koja se nalazi u kategoriji poslovanja DEVELOPER te se prepoznaje po sljedećim indikatorima djelovanja i  izazovima s kojima se nosi:

 • tvoj je posao u fazi početka stabilnog rasta
 • posluješ između 3-10 godina.
 • tvoja tvrtka ima između 5-15 zaposlenih

 • imaš snažnu želju za daljnjim razvojem
 • poslovanje je postojano i solidno, no uviđaš potrebu za dodatnim ulaganjima u materijalnu imovinu i know-how
 • postigao si razinu razvoja tvoje tvrtke koja može položiti temelje budućem značajnijem rastu i većoj zaradi
 • upravljačka struktura je opuštena, većinom djeluješ kao upravitelj-koordinator i više nisi samo zaposlenik u svojoj firmi, što se odražava na tvoje želje i zanimanjem za učinkovitošću
 • fokusiran si na sustave i strukturu, paziš na upravljanje financijama i da posluješ s dobiti
 • tvoja je tvrtka u fazi razvijanja detaljnih koraka i rasporeda djelovanja
 • istražuješ mogućnost predviđanja i redoslijeda po kojima bi mogao organizirati rad tvrtke
 • integriraš djelatnosti svih zaposlenih u jednu cjelinu
 • manje pokušavaš sam obavljati poslove i više se baviš delegiranjem posla drugima
 • odlučuješ koji su najbolji resursi (materijalni i ljudski) za obavljanje određenih zadataka ili djelatnosti i težiš ka najučinkovitijim načelima rasta 

U ovom trenutku jako malo djeluješ kao pravi predsjednik i graditelj poslovanja, a još manje kao investitor koji u potpunosti vlada i posjeduje svoj posao.

Uviđaš kako su potrebna daljnja ulaganja u osnovnu imovinu, a rast i razvoj usporen zbog nedovoljne tekuće likvidnosti. Osnovna djelatnost je upitna i traže se mogućnosti proširenja te je nedovoljno definiran management tvrtke.

Nije važno koliko si brz i pametan već tvoja sposobnost da se prilagodiš boljem načinu poslovanja uvjetuje preživljavanje i napredak tvrtke.

Oni poduzetnici koji razumiju krivulju uspjeha znaju da djelovanje i oni obrasci ponašanja koji vode ka uspjehu na jednoj razini rasta tvrtke mogu doprinijeti neuspjehu na slijedećoj razini.

Međutim, na ovoj razini, upravljanje tvoje tvrtke je još uvijek reaktivno. To znači da reagiraš na situacije i nosiš se sa simptomima tih situacija, te najčešće ne razmatraš uzroke tih situacija zbog čega si zaglavljen većinu svog vremena u borbi sa šumskim požarima i nošenju sa istim ili sličnim izazovima, ponovno i ponovno.

No ti želiš dalje jer si okusio početni uspjeh i želiš saznati koji je tvoj svarni domet i mogućnosti.

Rješenja

 • Analiza željenih i stvarnih mogućnosti za financiranje rasta tvrtke.
 • Izrada i provedba plana poboljšanja upravljanja.
 • Provedba naprednih strategija boljeg pozicioniranja na tržištu. Ovo će rezultirati povećanim priljevom sredstava, a time i boljom tekućom likvidnošću.
 • Plan rasta za slijedeće 2-3 godine kako bi tvrtka prešla iz malog poduzetništva u srednje poduzetništvo.
 • Bolji sustav upravljanja koji potiče rast, poboljšanje, pozitivne promjene i ostvaruje novu grupu uloga i odgovornosti koje će nagledati kretanje tvrtke kroz različite stadije rasta.
 • Pozitivni rast počinje kad dođe do preokreta u ulozi koju sada igraš kao manager tvrtke. Sada trebaš igrati prvu od 4 najvažnije uloge kako bi tvrtka krenula sa postojanim i exponencijalnim rastom.

Podigni poslovanje svoje tvrtke na višu razinu i ostvari bolje rezultate uz novu investicijsku podršku